• سید حمید حسینی   seyedhamid@

    1401/11/05 ساعت 14:10

    امام هادی علیه‌السلام در پاسخ به پرسشی دربارهٔ حجت خدا در دورانی که بشر به پیامبران دسترسی ندارد فرمودند:
    حجت امروز، عقل است؛ با آن، شخص راستگویی که به خدا نسبتی می‌دهد شناخته و تصدیق می‌شود و آن که به خدا دروغ می‌بندد، معلوم و تکذیب می‌گردد.
    اصول کافی، ج ۱، ص ۲۵.