• من بنده سلطان وجودت شده‌ام
    ماهی سیاه تنگ رودت شده‌ام
    یکباره شکستم همه بت‌های وجود
    سجاده مسجد سجودت شده‌ام
    سیدرضا اورنگ