• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1401/11/05 ساعت 03:13

    استاد ما می‌فرمود: از اول #ماه_رجب قلب‌ها رقیق میشه؛ روح‌ها سبک میشه و یک لطافتی در انسان بوجود میاد که اگر قدرش رو بدونه؛ خوب می‌پره! قدرش رو بدونید…