• محمد حسنی سعدی   mohamadhasani3@

    1401/11/05 ساعت 00:06

    طارق عزیز در دیدار با رجوی در سال ۶۱:
    امیدوارم در آینده نزدیک دوست عزیزم مسعود رجوی را در پست ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری ایران ملاقات کنم …
    ۴۰ ساله برای ما رییس جمهور تعیین می‌کنن از آن سوی مرزها