• پیمان طالبی   peymantalebi70@

    1401/11/04 ساعت 23:35

    در هر آدمی که استعداد نوشتن و هنر و شعر و … می‌بینی و سعی میکنی حواسش را جمع کنی که چه گوهری در وجودش هست، بهانه‌ی پول و زندگی و دنیا و خانه و بچه و … را می‌آورد. پس ما خیلی دیوانه‌ایم که همه این‌ها را پای هنر و ادبیات ذبح کردیم؟