• حسین درودیان   h_doroodian@

    1401/11/04 ساعت 23:52

    «الزام مسدودکردن پول برای قرعه‌کشی خودرو» چه سودی داره؟مگر داشتن پول نقد علامت نیاز واقعی به خودروست؟
    بجای دادن رانت به صاحبان پول نقد،قیمت رسمی نامعقول خودرو را بالاتر ببرید تا هم از زیان خودروساز جلوگیری بشه، هم خودرو به آنهایی برسه که حاضرند بیشتر براش هزینه کنند(متقاضی واقعی)