• وحید حاجی‌‌ پور   vahidhajipour1@

    1401/11/04 ساعت 23:46

    عده‌ای از سر جهل یا علم، دوقطبی راه انداخته و با تحریک بچه مذهبی‌ها، آن‌ها را به جان انقلاب و رهبری می‌اندازند در حالی‌که خود رهبری، بارها ادعای این جماعت احمق را درباره خود رد کردند.
    نام کار احمقانه‌شان را هم جهاد تببین گذاشته و با این پوشش، پایه‌های نظام را هدف گرفته‌اند.