• سید امیر حسینی   Sameh6969@

  1401/11/04 ساعت 22:46

  آقا ؛ پدر بزرگ گل آخرین تویی
  یعنی برای خواندن او بهترین تویی
  تا از قفس تمام جهان را رها کنی
  باید خودت برای ظهورش دعا کنی
  با یک دعای خود غم ما را محار کن
  با یک دعای خود دل ما را بهار کن
  بی تو بهار قسمت مردم نمی‌شود
  هادی اگر تویی که کسی گم نمی‌شود
  #یا_هادی_النقی(ع)