• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/11/04 ساعت 10:52

    متن کامل سخنرانی جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان،
    وزیر محترم امورخارجه #جمهوری_اسلامی_ایران در بیست و ششمین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی (#اکو)

    https://mfa.gov.ir/portal/NewsView/۷۰۸۱۷۳