• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/11/04 ساعت 09:33

    اقدام اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس نشانه ناتوانی ذهنی آنها از درک درست واقعیت‌های ایران و نیز سردرگمی آنان در قبال اقتدار #جمهوری_اسلامی_ایران است. آنان بخوبی می‌دانند که تحریم‌ها بر عزم و اراده ملت #ایران برای مقابله با دخالت و توطئه‌های خارجی خللی وارد نخواهد کرد.