• محمدرضا سبحان   Unshahrik@

    1401/11/04 ساعت 23:35

    قرار داشتم هیچوقت برنگردم به این ساختمون، دلم نمی‌خواست هرگز دوباره خونه اول تیوان و خونه اول خیلی از استارتاپ‌های تیوان رو ببینم، جایی رو که صدها نفر توش با انرژی کار و زندگی می‌کردن …

    @tivanclub