• آرمن ساروخانیان   armen7791@

    1401/11/04 ساعت 23:32

    «فوتبال ورزشی است که همه دروغ می‌گویند و همه می‌دانند که همه دروغ می‌گویند»؛ گوینده‌ را نمی‌شناسم، ولی برای فوتبال ایران به شدت صدق می‌کند.
    این روزها که همه چیز سیاست‌زده شده فضای فوتبال هم مغشوش‌تر است. در شایعاتی که از حذف افراد می‌شنویم، سهمی هم برای تصمیمات فنی در نظر بگیریم