• محمود قائدی   m_ghaedi@

    1401/11/04 ساعت 23:46

    مردم عزیز ایران؛
    بالاخره اون روز فرا میرسه که آقای جهانگیری معاون اول یک دولتی می‌شوند و همه این نظرات گهربارشان را اجرایی می‌کنند.
    شما باید پاسخگوی عدم سرمایه گذاری و بیخیالی مطلق در حوزه انرژی باشید نه طلبکار.