• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/11/02 ساعت 09:45

    در تاریخ خواهند نوشت که دلسوزان و متعهدان به توسعه ایران از سیاست و مدیریت کنار گذاشته شدند تا عده‌ای با رانت، دختران ۲۰ ساله‌شان را حقوق‌بگیر نجومی کنند و خودشان در خانه‌های نجومی زندگی کنند.