• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/11/02 ساعت 18:53

    #تعطیلی_مدارس نه تاثیری بر #ترافیک دارد، نه بر #آلودگی_هوا، تنها موجب کاهش توان آموزشی و فرهنگی دانش‌آموزانی می‌شود که سه سال گذشته را نیز از راه دور درس خوانده‌اند، و زحمت فراوان برای والدین خانه‌دار و شاغل.
    یک نفر نیست این‌ها را برای حضرات توضیح دهد.