• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/10/30 ساعت 21:33

    تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و .در سراسر منطقه از سفیران ایران و آمریکا تا عبدالباری عطوان، احلام و دیانا حداد، هر کدام با ادبیات مهندسی شده، قهرمانی #عراق و شیوه میزبانی اش در کاپ عربی را تبریک گفتند.
    آیا السودانی میتواند از این رخداد برای خود و عراق بهره ببرد؟