• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/10/30 ساعت 19:57

    برخی کاربران به خاطر قهرمانی #عراق در کاپ عربی، #السودانی را وجه الخیر می‌نامند مضمونش پاقدم خوب است. کاهش ارزش دینار و تورم بی سابقه چند هفته اخیر را کنار بگذاریم (که به اعتقادم ارتباطی به وی ندارد) باید دید آیا او می‌تواند شخصیت متمایزی نسبت به پیشنیانش در نظر مردم ایجاد کند؟