• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/29 ساعت 11:59

    یعنی آنقدر که دستتون به قطع اینترنت خوبه اگر به وصلش خوب بود، مملکت آباد شده بود.
    حتی با وای‌فای خونه نمیشه وارد سامانه‌های بانکی شد.