• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/28 ساعت 15:18

    زنان این ملک صاحب دارند، از دولت، تا پدر، همسر، برادر. #معاون_امور_زنان دولت مخالف برابری حقوق زنان و مردان است، چون صاحب آنان است، پدری قاتل دخترش را می‌بخشد، چون صاحب او است، همسری سر بریده‌ی همسرش را در شهر می‌چرخاند و تنها برای جزای عمومی جرم مجازات می‌شود، چون صاحب او است.