• در جشن #دختران_انقلاب ضمن تقدیر از مجاهدت اکثریت بانوان در موضوع #حجاب، اهمیت پرچمداری جریان دینی برای طرح و پیگیری مطالبات به حق #زنان جهت رفع محدودیت‌ها و بعضا ظلم‌هایی که علی‌رغم اتفاقات خوب ۴۰ سال گذشته به دلیل باقی ماندن آثار طاغوت و نگاه مردانه به زن وجود دارد، تشریح شد.