• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/25 ساعت 14:04

    از صبح برق‌ها و شوفاژ اتاق را خاموش کرده‌ام و با لب‌تاب و کتاب‌ها رفته‌ام داخل اتاق کار تا شاید یک خانه در شمال یا غرب کشور روشنایی یا گرمایش‌اش دیرتر قطع شود.
    حواس‌مان به همدیگر باشد …