• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/25 ساعت 17:54

    انشالله بعد از سه روز دوستان یاد گرفته‌اند که قبل از تنظیم اعلامیه‌ی تعطیلی چه نهادهایی باید تائیدکننده باشند و چطور متن یک اعلامیه را تنظیم می‌کنند.