• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/24 ساعت 01:59

    ایران بعنوان دومین کشور دارنده‌ی گاز جهان، بعد از آنکه ۴۰ سال برای خدمت به پوتین گاز شمال رو توسعه نداد، فردا برای همدردی با اروپا کل مملکت رو تعطیل کرده!