• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/24 ساعت 12:57

    برادران و خواهران بالارونده و نقاش سفارتخانه‌ها بعد از تاکید مجدد نخست‌وزیر عراق بر «خلیج ع ر ب ی» قصد اقدامی ندارند؟!
    با وجود قبیح بودن هرگونه حرکت به سوی سفارتخانه‌ها، ولی این استانداردهای دوگانه خودتان را اذیت نمی‌کند؟!