• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/24 ساعت 15:09

    یکی از مهم‌ترین بندها در #قانون_شفافیت، عدم استخدام یا به‌کارگیری بستگان مسئولان در نهادهای وابسته به شورا و شهرداری تهران بود، روزی که ششمین شورای اسلامی شهر تهران طرح را با مسکوت گذاشتن به انحلال کشاند باید منتظر استخدام دختر ۲۰ ساله‌ی رئیس ‌کمیسون بعنوان مسئول دفتر می‌بودیم.