• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/10/23 ساعت 15:33

    امام جمعه کرج: دلیل قطع نزولات آسمانی وضعیت افتضاح #حجاب است

    حسینی همدانی:
    اگر تذکرات افاغه نکرد هرچه زودتر نسبت به پلمب، لغو پروانه و یا هر اقدام قانونی از سوی مجریان دستگاه قضایی صورت بگیرد.

    #بی‌حجابی عفت را از بین می‌برد و مرکز تربیت را تخریب می‌کند.