• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/22 ساعت 01:11

    وقتی از قدرت غیررسمی سخن می‌گوییم، یعنی:
    اگر ترافیک امروز دوسال پیش رخ می‌دادید، احتمال برکناری #دکترحناچی بالا بود، حتی اگر در زمان مدیریت #دکترقالیباف رخ می‌دادید، نیز؛ اما نکته آنجاست که #دکترزاکانی شهردار است و هیچ شخص و شورایی حق سوال پرسیدن را هم ندارد، چه برسدبه برکناری.