• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/19 ساعت 17:58

    گاهی وقت‌ها درها را می‌بندیم، بی‌آنکه فکر کنیم و حس کنیم چقدر منصف بوده‌ایم،
    کاش آدم‌ها از پای میز گفتگو بلند نشوند، آن وقت جهان را با عینکی که یک نفر جلوی چشم‌شان گرفته نمی‌دیدند،،،