• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/10/19 ساعت 19:44

    مدتهاست که یقین کرده‌ام رخدادها و تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی در کشور، غربالگر بی نظیری برای تشخیص فهم و شعور و هوش هیجانی افرادی مانند یک استاد معروف دانشگاه یا روزنامه نگار پرفالوور یا پژوهشگری پرسابقه است.
    👈حواسمان باشد که فهم و عمق متفاوت از دانش و رتبه علمی است.