• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/17 ساعت 00:12

    حکم تکمیلی #مجازات بریده‌اید که فردی پاکبان باشد؟!
    فکر نکردید این حکم کارکردی پنهان دارد و توهین به یکی از زحمت‌کش‌ترین اقشار یعنی #پاکبانان عزیز است. شما کارگران را ولی‌نعمت خودتان نمی‌دانید، آنان در چشم شما بیچارگانی هستند که زندگی‌شان مجازات است.
    وای بر شما