• رهبر انقلاب در دیدار امروز جمعی از بانوان عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی:

    کسانی که #حجاب کامل ندارند را نباید متهم به بی‌دینی و ضد انقلابی کرد.