• سیدمحمد لواسانی   smslavasani@

    1401/10/14 ساعت 13:52

    رهبری، صبح امروز: کسانی که #حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند.
    ‌‌‌
    کاش یکی اینو هر روز صبح بکنه توی چشم هاشمی گلپایگانی و این اکانت سایبری‌های بی‌عقل توییتری!