• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/14 ساعت 16:12

    یکدستی در دولت، مجلس، رسانه و حتی منتقدین امکان رصد و دیدن را برای #حاکمیت از بین برده‌است، در چنین شرایطی توهین به سرمایه‌ی ملی در #رسانه‌_ملی توبیخ به دنبال ندارد.