• کیوان ساعدی   KayvanSaedy_IR@

    1401/10/14 ساعت 15:43

    سخنان امروز رهبری درباره اینکه بانوان دارای #حجاب ضعیف را بی دین و ضد انقلاب ندانیم و آنها را دختران خود خطاب کرده‌اند، جدید نیست و پیش از این نیز بیان شده بود.
    📌مشکل در عده‌ای کج فهم متحجری است که معتقدند بیشتر از رهبری می‌فهمند و باز هم همان روال بیمار را ادامه می‌دهند.