• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/12 ساعت 21:20

    اصناف، انجمن‌ها، سمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها ظرفیت بی‌مانندی برای شناسایی مسائل، یافتن راه‌حل و حل آن‌ها هستند. سیاست عدم توسعه تشکل‌ها و حذف و خلع یدشان ایجاد کلافی سردرگم برای ارتباط با #جامعه است.