• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/11 ساعت 23:12

    در فاصله‌ی یکسال اعلام می‌کنند که #جراحی_اقتصادی و عدم گوش سپردن به تخصص اشتباه بود، و حالا دو سال دیگر از مردم می‌خواهند که درد روی درد بگذارند، مگر که رفیق زمان چاره‌ای کند بر بیچارگی این الگوی حکمرانی که با تخصص، تعهد و تجربه سر ستیز دارد و با شوآف و شعارهایی سر سازگاری.