• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/10/11 ساعت 19:25

    پرسید:چرا والدین فرزندان‌شان را منع نمی‌کنند از این همه خشم و بروز آن؟
    گفتم: وقتی در یک دهه‌ی گذشته در تمام #افکارسنجی‌ها، بزرگترین ترس والدین، ترس از آینده‌ی فرزندان‌شان بوده، چرا فکر می‌کنید امروز آنان آینده‌ای برای فرزندان‌شان متصورند که برای حفظ آن باید به آن‌ها هشدار بدهند؟!