• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/10/11 ساعت 08:22

    روزنامه جمهوری اسلامی: اگر حکومت دینی را کارآمد می‌کردیم الان #حجاب مسئله کشور نبود

    روزنامه جمهوری اسلامی نوشته:
    اگر متولیان امر توانسته بودند کارآمدی #حکومت_دینی را در دنیای امروز در ابعاد گوناگون، نشان دهند، جوان ایرانی از همه نمادهای دینی از جمله حجاب استقبال می‌کرد.