• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/10/08 ساعت 22:40

    (۳)
    خارج و برخی همسایگان کرده. حالا با حذف این بانک‌ها از گیرندگان دلار توسط #آمریکا، که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد خرید دلارها از بانک مرکزی عراق توسط آنها انجام میشد و اصلاحات روی سوئیفت برای کنترل بیشتر منبع ارسال ارز و شناسایی دریافت کننده‌ها و لزوم تأیید ثبت سفارش خرید، حجم..