• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/10/08 ساعت 22:40

    (۱)
    بحران افزایش قیمت دلار حدود سه هفته بر #عراق سایه انداخته.
    عراقی‌ها دلایل متعددی برای آن میشمارند. از جمله ارسال محدود دلارهای حاصل از درآمد فروش نفت عراق توسط آمریکا و در نتیجه کاهش مقدار #دلار در عراق.
    اما کلیتا به نظر میرسد …