• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/10/07 ساعت 15:57

    ۲۵ امین دوره فوتبال جام کشورهای عرب خلیج [فارس] هفته آینده در #بصره برگزار می‌شود.
    این یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین المللی در #عراق پساصدام است.
    موفقیت آن ابعاد سیاسی و اقتصادی مهمی برای عراق خواهد داشت.
    تبلیغات شدیدی هم علیه آن جریان دارد تا توریست‌ها را از رفتن منع کند.