• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/10/05 ساعت 11:16

    معاون استاندار خراسان جنوبی:
    هیچ دستگاهی حق ارائه خدمات به افرادی که کشف #حجاب کرده‌اند را ندارد

    در صورت مشاهده، مدیر آن مجموعه باید پاسخگو باشد_باشگاه خبرنگاران