• علی سعدوندی   AliSaedvandi@

    1401/10/03 ساعت 14:27

    به راستی در قضیه #حجاب، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات و #وزارت ارشاد بیشتر اهمال کرده‌اند یا مدیران و مالکان و کارکنان و مشتریان یک مجتمع بین راهی که از قضا از سایران اصول بهداشتی را بهتر مراعات کرده است؟