• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1401/10/03 ساعت 10:15

    درخبرها آمده مجموعه مهروماه در جاده قم به دلیل عدم رعایت #حجاب پلمپ شده است.کاش آمر این حکم پیش از دستور اجرا یا حتی ستاد امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر با آن تشکیلات و بودجه و بلندگو از تصمیمات،ابداعات وابتکارات واقدامات #اقناعی خود درباره حجاب در این سه ماه اخیر هم رونمایی می‌کردند!