• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1401/09/30 ساعت 10:57

    #عفاف با #حجاب متفاوت است و به قول دوستی ایران تنها کشوری است که مفهومی به نام بی‌حجابی دارد!
    پ.ن: آقای سردار، هر کس حجاب نداشت بی‌شرف است؟