• روزنامه شرق   SharghDaily@

  1401/09/27 ساعت 08:11

  اسماعیلی: اختلاف نظرهایی در شیوه اجرای #حجاب هست
  جامعه ایرانی عفیف است

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
  جامعه ایرانی، یک جامعه عمیقا عفیف است و من می‌توانم این را با عدد نشان دهم.
  دچار یک فراز و نشیب‌هایی در نحوه‌ رعایت حجاب هستیم و اختلاف نظرهایی در شیوه‌های اجرای آن وجود دارد_ایسنا