• کوهکن: این روزها به زنان شل #حجاب باید احسنت گفت/ آمار را بررسی کردم متوجه شدم اغلب خانم‌ها شال و روسری دارند.

    اینا تا همین دیروز دخترای مردم را به جرم بیحجابی میبردن ارشاد میکردن😂😂