• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/09/24 ساعت 21:34

    ترکیب جمعیتی بغداد در سال ۱۹۲۰ را مطالعه می‌کردم،قابل توجه بود. شیعیان ۵۴ هزار نفر بودند (۲۱٪ و اقلیت نسبت به سنی‌ها). یهودیان ۲۰٪ بودند.
    شیعیان و یهودیان بغداد تقریبا یک اندازه بودند.
    پس از یک قرن، از یهودیان خبری نیست، جمعیت بغداد هم به سود شیعیان تغییر یافته است.
    #عراق