• جلالی می‌گوید: قرارگاه عفاف و #حجاب تشکیل شده و تمام قوانین بازنگری شده است و شیوه و روش‌های اجرای آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ همگی شاهد اجرای خوب این قانون خواهید بود.همچنین پلتفرم‌های خارجی به عنوان عقبه اغتشاشات مسدود شدند و شرایط در حال ساماندهی است.