• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/09/22 ساعت 10:08

    فعال سیاسی اصولگرا: #زنان در غرب به صورت سیل‌آسایی در حال رفتن به سمت #حجاب هستند

    احمد کریمی اصفهانی می‌گوید: مردم در غرب به صورت سیل‌آسایی در حال رفتن به سمت حجاب هستند. اینجا، اما تازه دارند برمی‌گردند و چیزی که غرب «قی» کرده است را استفاده می‌کنند_رویداد۲۴